Projektstyring, CRM, tidregistreting, budgettering, fakturering til innovative virksomheder
 
Untitled DocumentJeres eget TeamPlanner system


Dette er et TeamPlanner system installeret på en server i jeres virksomhed.

Denne løsning er primært interessant for virksomheder fra 15-20 ansatte og opefter, da den kræver en dedikeret PC eller Mac server til afvikling af TeamPlanner databaserne og installation af FileMaker Pro Server software, backup faciliteter og gerne også UPS til sikring mod strømsvigt.

Med et web-plugin på serveren, kan der arbejdes på jeres TeamPlanner over internettet.

Fordelen ved eget TeamPlanner system frem for en hosted løsning, er en meget hurtig afvikling internt i netværket.

Er I i målgruppen til jeres eget TeamPlanner system, så kontakt os for et tilbud på en installation, implementering og serviceabonnement.logo


Et TeamPlanner system afvikles på en Mac eller PC sever og fungerer helt ens på Mac og PC'ere via FileMaker Pro database software.
Med et web-plugin på serveren kan der arbejdes på TeamPlanner via internettet.